EDGE RT

EDGE RT je proširiva jedinica za tri psa koja korisniku nudi od niskih do visokih stimulacijskih izlaza i kombinacijske tipke za lakše promjene u razini stimulacije.

Odgovori